Werkwijze

Werkwijze

Etiologie

Energiewerk is een breed begrip. Alles geeft en neemt immers energie: wat we doen, hoe we bewegen, hoe we ons voelen, de interactie tussen levende wezens, ons denken… Er bestaat een ‘wet van behoud van energie’ die vertelt dat er geen energie bijkomt of verloren gaat. Dus alle energie is oorspronkelijk, altijd aanwezig geweest. Alleen de vorm van die energie kan wijzigen. Niet voor niets wordt gezegd: ‘Je krijgt in energie terug wat je geeft’. En zo is het ook, al zijn die energieën soms moeilijk te herkennen.

Als alle energie oorspronkelijk is, is een logische conclusie dat wij al ergens in tijd en ruimte aanwezig waren voordat we naar de aarde kwamen. We hebben slechts een sluier opgelicht om over te gaan in een andere vorm. Een vorm die we nodig hebben om ervaringen op te doen. Door die ervaringen zullen we op een zeker moment terug kunnen naar de afstemming die we diep van binnen zo graag willen: Liefde, Licht.

Wanneer de energie in de foetus indaalt is er slechts puurheid. Het zijn de ervaringen nadien die ervoor zorgen dat lichaam en geest uit balans raken. We ontwikkelen strategieën vanuit ons overlevingssysteem, leren wat we moeten doen en wat we beter kunnen laten. Vervelende ervaringen zorgen ervoor dat we die situaties voortaan uit de weg gaan. De ervaring zelf wordt als alles goed gaat in fases verwerkt. Helaas gaat dat niet altijd op. Zo kan iemand een sterke inprenting hebben opgedaan, zoals: ‘Ik deug nergens voor!’. Dit kan het gevolg zijn van vele jaren indoctrinatie, een zogenaamde ‘hang-over’. Of kan een bijzonder traumatische ervaring bijvoorbeeld blijven steken in ontkenning: ‘Het is nooit gebeurd!’, ‘Het is niet waar!’. Doordat de ervaring wel in het systeem zit kan deze voor allerlei klachten zorgen. Er is dan sprake van een zwart gat in het bewuste geheugen. Energetische therapie is erop gericht om op holistische wijze de oorsprong van de pijnstukken op te sporen en bewust te maken, zodat de verwerking hiervan op de natuurlijke manier door kan gaan.

Er is sprake van een psychisch trauma als een heftige emotionele ervaring (gedeeltelijk) onverwerkt is. De oorzaak is vaak niet meer bekend, alleen de gevolgen dienen zich aan. Bijvoorbeeld in de vorm van fobieën of andere angsten, woedeaanvallen, ongelukkig voelen. Dit kan gedeeltelijk weggedrukt zijn uit het gevoel, of juist zeer heftig aanwezig. Het gevolg is vaak ‘er vanaf willen’ of ‘er niet mee verder willen’. Wat ‘er’ in dat geval is, is vaak onduidelijk en kan na verloop van tijd door de ratio worden weggelaten.

Werkwijze

Conditioneringen ontstaan door overlevingsdrang van het menselijke systeem. De ratio is geneigd om pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden weg te drukken. Deze blijven echter opgeslagen in dat deel van ons onderbewuste, wat door Tolle treffend het pijnlichaam genoemd is. In de volksmond wordt meer gesproken van beerput. Echter, indien er sprake is van een traumatische ervaring zal voor diepgaande verwerking de oorsprong opgezocht moeten worden. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van lichte trancetechnieken om de oorsprong van de pijn bewust te worden.

Een eigenschap van een trauma is het verlies van levenskwaliteit. Men verliest bijvoorbeeld in meer of mindere mate moed, wilskracht, vreugde of liefde. Onze energetische handelswijze kenmerkt zich door:

 • Bewustwording van de opgedane pijnstukken
 • Hulp bij de verwerking hiervan
 • Bewustwording van de verloren kwaliteiten, zodat deze kunnen terugkeren in de geest
 • Integratie in de levenswijze

Om dit te bereiken kan gewerkt worden met:

 • gesprekstechnieken
 • regressietechnieken
 • sjamanistisch proceswerk
 • NLP
 • Voice dialogue
 • EMDR
 • Gevoels- en familieopstellingen

Na het maken van de eerste afspraak wordt een uitgebreid intakeformulier toegestuurd. De eerste afspraak is grotendeels of geheel gewijd aan de intake. In de meeste gevallen zullen wij ook vragen vooraf een intakeformulier in te vullen. Indien gewenst kunnen we de huisarts een kennisgeving van behandeling sturen.

Doel

Het is erg belangrijk om bij aanvang van de therapie duidelijk te hebben wat u bij ons wilt bereiken, zodat hier duidelijk naartoe gewerkt kan worden. Wij zullen dit ook vragen. Zoals bovenstaand te lezen is, hebben wij als mens allemaal mechanieken in ons systeem ingebouwd om ons staande te houden, te overleven. Opnieuw gaan voelen betekent dat deze laagjes verwijderd gaan worden. Of het uiteindelijke doel dat je stelt ooit bereikt wordt hangt af van een fiks aantal factoren en kan uiteraard nooit gegarandeerd worden. Maar normaal gesproken hebben één of enkele sessies al effect, en na een aantal sessies voelt men zich veel lichter en opgeruimder. Het enige wat nodig is, is echt willen! Wij evalueren heel veel, maar geef altijd aan als je ergens mee worstelt. Daarnaast kunnen vastzittende emoties, meestal kortdurend, ineens hevig los laten. Neem in dat geval gerust contact met ons op. Spreek in of stuur een e-mail indien het buiten werktijd is of als we niet bereikbaar zijn.

Doelgroep

Uitgaand van de holistische benadering is problematiek van zeer uiteenlopende aard te behandelen. De therapie is bijzonder geschikt voor iedereen die meer vrijheid en vreugde zoekt in het leven, en wordt volledig afgestemd op de cliënt.

Ook kinderen kunnen veel baat hebben bij deze therapievorm, die direct contact legt met het gevoelsleven van het kind. Voor hen geldt een andere benadering en worden aangepaste technieken gebruikt.