Vision Quest

Vision Quest

N.B.: Er is een kortere (en dus ook goedkopere)
Vison Quest gepland van 22 tot 24 september '23
Zie agenda

Wat is een Vision Quest?

Een Vision Quest (letterlijk: zoektocht naar een visioen) is een oeroud ritueel dat in vele culturen werd uitgevoerd. In deze tijd is er meer en meer belangstelling voor en behoefte aan dit ritueel.

Praktisch gezien ga je vier dagen en vier nachten in afzondering in de natuur zitten, met alleen je slaapspullen en wat drinkwater, je eet niet. De laatste nacht breng je wakend door. Je opent je voor wat de natuur, de spirits en je eigen innerlijk je te vertellen hebben.

Een Vision Quest is een ervaring die je leven een heel andere koers kan geven; je kan helpen je te verzoenen met je verleden; antwoorden kan geven op levensvragen; je jezelf in een nieuw daglicht laat zien, kortom het is de eerste stap op een nieuw pad, een pad dat dichter staat bij wie jij werkelijk bent.

“De eenzaamheid is als een stille storm die al onze dode takken afbreekt”

Kahlil Gibran

Waarom een Vision Quest?

Traditioneel wordt een Vision Quest (VQ) gedaan bij een belangrijke overgang in het leven,  bijvoorbeeld bij de overgang naar volwassenheid. Maar ook op andere momenten in het leven wanneer je antwoorden zoekt op belangrijke vragen. Bijvoorbeeld vragen ten aanzien van je levensdoel, missie, of het doorbreken van hardnekkige patronen of verslavingen.

Door echt helemaal los te komen van alle afleiding en je volledig open te stellen voor wat er is, kom je in contact de niet-fysieke wereld, met de diepere lagen van je ziel en met de bezielde natuur om je heen. Deze dimensies, waar we in het dagelijks leven makkelijk aan voorbijgaan, bevatten een schat aan kennis en wijsheid waar je door het doen van een Vision Quest een blijvende verbinding mee maakt.

Hoe wij de Vision Quest vorm geven

In de 2 dagen voorafgaand aan de eigenlijke quest zullen we gebruik makend van diverse technieken en rituelen (oa een zweethut) je ondersteunen in het helder krijgen van je questthema. We bespreken welke rituelen voor jou van belang zijn om tijdens je quest te doen. Daarnaast zullen we je op verantwoorde wijze voorbereiden op het vasten.

Tijdens de 4 dagen dat je in het bos zit zullen we je vanuit het basiskamp energetisch ondersteunen.

We hebben een systeem waarmee we elke dag contact met je houden, zonder werkelijke ontmoeting en we zijn 24 uur per dag beschikbaar in het basiskamp, indien nodig.

De laatste middag voer je een Death Lodge uit, een oud onthechtingsritueel.De laatste nacht blijf je wakker.

In de 2 dagen na de quest gaan we je ervaringen spiegelen, helpen duiden en geven we je handreikingen hoe je de opgedane kennis kunt integreren in je dagelijks leven.

Wie zijn wij?

Mura Tichelaar is opgeleid door de Siberische sjamaan Ahamkara en is tevens regressietherapeut. Zij runt samen met haar partner Centrum Lumos. Ze geeft sinds jaar en dag diverse trainingen en opleidingen op het gebied van sjamanisme en begeleidt daarnaast mensen in hun persoonlijk proces.

Joan van Rossum heeft een ruime ervaring in diverse sjamanistische stromingen en energetisch werk. Ze geeft zweethutten en houdt zich bezig met natuurbeleving en vrouwengroepen. Ze beheert groepsaccomodatie Zunnekaant, een plek waar diverse workshops op het gebied van sjamanisme en persoonlijke ontwikkeling worden gegeven.

Als de Quest je roept…

De Quest start op 24 juni om 10 uur op een prachtige plek in de Noordoostpolder. De Quest eindigt 1 juli om 17 uur.
Naast de 4 etmalen die je alleen doorbrengt in de natuur, zijn er ter plaatse -op een kampeerterrein- 2 voorbereidingsdagen, met oa een zweethut en 2 afsluitende dagen.
Daarvóór is er op 2 april van 13:30 tot ca. 16:30 uur een infomiddag in Orvelte. Daar zul je alle informatie ontvangen over hoe je je voorbereidt, wat je mee moet nemen, en is er uiteraard ruimte voor al je vragen. Dat is ruim van tevoren, indien nodig wordt deze dag nog een keer herhaald voor nieuwe inschrijvingen.

Kosten: 795 euro

Opgave en informatie: info@centrumlumos.nl

"Als je iets écht wilt, spant het hele universum samen om je te helpen"

-Paulo Coelho-