Shamanic Healer

Shamanic healer

Jaartraining

Introductiemiddag 21 september

Sjamanisme is een breed begrip. Maar kort samengevat zou je kunnen zeggen dat een sjamaan balans brengt in alle facetten van het leven. Sjamanen zijn de spreekbuis, de doorgever van de spiritwereld naar de materiële wereld. Ze maken daarbij gebruik van de elementen, spirits, spirithelpers en zichzelf.

Ieder mens heeft een stukje sjamaan in zich. Ieder mens bezit helende krachten en een vooruitziende blik. Deze jaartraining helpt je om deze kwaliteiten in jou te ontwikkelen. Je maakt kennis met de spirits, de elementen, kosmische wetten en krachten. Kortom; kennis en kunnen van de sjamaan. Belangrijk hierin is dat deze oude kennis toepasbaar is in het hier en nu.

Aan het eind van deze training ben je in staat om zelf te reizen in de astrale wereld, te communiceren met spirits en gebruik te maken van elementen en andere entiteiten.
 
Naast de trainingsdagen is het belangrijk om regelmatig binnen een huiswerkgroep te oefenen en met andere studenten contact te onderhouden, bijvoorbeeld via chat of een facebookpagina.
De training is ingedeeld in 7 modules. De eerste 6 duren een dag, de 7e een weekend. Dit zijn de betreffende onderwerpen:

Modules:

De 4 werelden – 12 oktober 2024
Deze dag maak je kennis met de 4 werelden (onderwereld, bovenwereld, middenwereld, kosmos) en hun hoeders (Erlik, Ulgen, Umai en Tengri) volgens het Siberisch sjamanisme/ Tengriïsme. Je maakt contact met jouw geboortespirit. Verder wordt er een basis gelegd voor het gebruiken van trance, ritme en je droomlichaam (Sur). Ook wordt aandacht besteed aan ademhalingstechnieken.

Spirithelpers – 16 november 2024
Je betreedt de wereld van de spirithelpers (stenen, planten, dieren en geesten). Daarbij hoort het leggen van contact met je moederdier (je vaste totemdier). Door hen word je begeleid bij het geven van healing. Belangrijk is om je eigen krachten te (her)vinden en te leren gebruikten. Daarbij word gekeken naar je persoonlijke groeimogelijkheden. Groeien kan alleen door oude patronen en blokkades te doorbreken.

Umai – 21 december 2024
Deze dag is geheel gewijd aan de middenwereld, ofwel het NU, en haar hoedster Umai (Moeder Aarde). Er zal aandacht zijn voor haar helpers, de kruiden, planten en bomen, de helende krachten van de aarde. Je leert haar kwaliteiten in jezelf herkennen en gebruiken. Te denken valt aan oordeel loslaten, mededogen, blijdschap, vreugde, liefde en harmonie. Door dit alles zal je persoonlijke kracht (je koet) toenemen.

Ulgen – 25 januari 2025
Deze dag gaat de aandacht naar Ulgen. Hij is de hoeder van de bovenwereld, ofwel de toekomst. Zijn krachten zijn creatie, humor, lucht en beweeglijkheid. Hierbij is vooral aandacht voor het uitzetten en het vervullen van je wensen. En ook hoe je anderen daarbij behulpzaam kunt zijn. Je leert reading geven, ‘toekomst voorspellen’. Kernpunten zijn verandering, lotsbestemming, loslaten van verwachtingen en controle. Het sterkt het creërende deel van je ziel, genaamd Boss.

Erlik – 1 maart 2025
Deze dag ontmoeten we Erlik. Hij is de hoeder van de onderwereld, het verleden. Hij bewaakt ons verleden en onze emoties. Hij helpt ons te veranderen. Bij hem kun je je ontdoen van lichamelijke klachten, verslavingen, negatieve emoties en gedachten. Daardoor kun je verloren kracht weer terugkrijgen. Maar je kunt ook verbroken verbindingen met mensen weer herstellen. Hij helpt ons de ziel te schonen van emoties en gehechtheden (Tuss). Spil van de module zijn transformatie, opruimen, ontdoen van blokkades, communicatie met overledenen, impact van het verleden op ons heden zien en loslaten.

Tengri – 12 april 2025
Deze dag is gewijd aan Tengri. Hij wordt de ‘hoge geest’ genoemd, en is de schepper van het Al, alles. Hij leeft in de kosmos, ook wel de ‘wereld van stilte’ genoemd. Tengri betekent dan ook ‘oceaan van stilte’. Vanuit stilte komt creatie. Dit is het moment om achter de ogen van de ziel te kijken (Ayi). Hierdoor krijg je zicht op je leven en je levenstaak, maar er kan ook informatie van vorige levens naar boven komen. We gaan bezig met het reinigen van karma en het ontdoen van teleurstellingen en pijnen die we opgelopen hebben, zodat de onvoorwaardelijke liefde kan stromen via jouw hart.

Afsluitend weekend – 24 & 25 mei 2025
Als afsluiter gaan we de natuur in en bezoeken daarbij enkele krachtplekken. Om alle kennis te integreren, en ons bewust te worden hoe je dit wilt gaan gebruiken, is de natuur de uitgelezen plek. Hier is alles anders en hebben dagelijkse maatschappelijke belangen geen of een andere waarde. Trekkend door het natuurgebied worden er o.a. ceremonies, meditaties en visualisaties gedaan. Er wordt contact gemaakt met (natuur)spirits, voorouders en jezelf. Je ontvangt daarbij een initiatie tot shamanic healer.

Het tarief voor de training is € 975, inclusief € 100 inschrijfgeld. Zodra het inschrijfgeld is ontvangen ben je ingeschreven. Het gehele bedrag moet worden voldaan voor aanvang van de training. Echter, indien nodig is betaling in maandelijkse termijnen via een machtiging ook mogelijk. Neem gerust even contact op om dit door te spreken.

De training ‘Shamanic healer’ wordt gegeven door Mura. Zij was gedurende 7 jaar persoonlijk leerling van de sjamaan Ahamkara. In 2013 is zij in de Altai in Siberië ingewijd tot Siberisch sjamanka, waarbij ze de sjamaanse naam Umai heeft ontvangen.