Regressietherapie

Regressietherapie

Het ontstaan van pijnstukken

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met momenten waarop alles moeilijk gaat, niet lekker loopt. Het kan gaan om hele zware problemen, of om gevoelens die dieper weg zitten: je niet echt lekker voelen, niet snappen waar alles toe dient, altijd ergens een zeurende pijn voelen, angstgevoel in een bepaalde situatie, etc…

Eigenlijk is het zo dat de meeste mensen altijd bezig zijn met het verleden en de toekomst. Mensen raken geconditioneerd door pijn in het verleden, en proberen deze later te voorkomen. Ons verstand is gericht op overleven, het uit de weg gaan of wegdrukken van pijn.

Maar soms… soms lukt dat niet meer. Dan is de wond zo diep, of de onveiligheid zo groot, dat het nodig is om diep naar binnen te kijken wat er met je aan de hand is. Zodat de pijn niet meer weggedrukt hoeft te worden. 

Het is nodig om je energie naar binnen te richten in plaats van naar buiten. Veel mensen houden zich bezig met het steken van energie in anderen of in situaties. Hun energie is niet naar binnen gericht. Het projecteren van gevoelens op anderen is veiliger om te doen. Het gevolg hiervan kan zijn dat niet meer duidelijk is wie je in wezen Zelf bent.
 
Pijnstukken van vroeger komen terug. Vaak is helemaal niet meer bekend wat er gebeurd is, alleen emoties dienen zich aan. Een voorbeeld: een kind van 2 wat voor een aanstormende auto wordt weggerukt kan hier later ernstige problemen van ondervinden. Het is zich niet meer bewust van wat ooit heeft plaats gevonden, maar er ontwikkelen zich angstgevoelens op straat…
 
Bedenk dat het nooit gaat om wat er gebeurd is, maar om wat het met je gedaan heeft. Situaties en mensen zijn nooit met elkaar te vergelijken.

Verlichting:
Door het oplossen van conditioneringen en trauma’s ga je meer en meer jezelf voelen. Wie je Zelf bent, wat je Zelf wilt. De weg naar je hart wordt geopend. Je ervaart het belangrijkste in dit Universum: Liefde.

En dat is de echte heling: het terugvinden van je oorsprong, van je eigen wezen, jezelf. Ik wens ieder daar vanuit Liefde heel veel sterkte mee!

Wat is er aan te doen?
Dit alles is energiewerk, werken met energieën. Alles is energie: jij en ik, situaties, sferen, werkzaamheden. Alle energie is er altijd geweest, en is dus oorspronkelijk. Alleen vormen veranderen. Bijvoorbeeld als je door de poort van geboorte of sterven gaat. Energiewerk is dan ook een heel erg breed begrip. Er zijn vele soorten energiewerkers. Voor mijzelf is ‘t het belangrijkst dat vanuit Licht en Liefde gewerkt wordt. Het doel is de cliënt vanuit deze Liefde en met respect te begeleiden bij zijn of haar proces. Bijna alle pijn die wij als mens voelen vindt zijn oorsprong in eerdere pijn. We weten nog, bewust of onbewust,  hoe bang, boos of verdrietig we waren. De pijn van nu is eerder geschapen. Energiewerk is erop gericht deze pijnstukken, trauma’s, aan het licht te brengen, waarna deze verwerkt kunnen worden.

Er wordt gewerkt in een lichte trance, men is zich alles bewust wat gebeurd en is in staat de trance te onderbreken.

Kenmerk van een trauma is het verlies van een levenskwaliteit. Zoals vreugde, liefde voor iets of iemand, wilskracht, etc. Dit wordt zielsverlies of energieverlies genoemd. Na het bewust worden of verwerken van het pijnstuk wordt middels een helende trancereis deze levenskwaliteit terug geplaatst in het lichaam.

Spirituele onzekerheden of geestelijke pijn, vaak geuit in lichamelijke kwalen, kan zich oplossen. Gevoelens van eenzaamheid of afhankelijkheid kunnen verdwijnen. Diepe Liefde mag terugkeren. Echt Leven, is van binnen vreugde ervaren.

Iedere sessie is intuïtief, en er is niet van tevoren te zeggen wat er gaat gebeuren. De meeste sessies hebben te maken met allerlei soorten trauma’s, met name geboorte of seksueel van aard,  aangehechte energieën,  rouwverwerking, etc.

Een sessie of intake duurt ongeveer 2 uur. De klachten waaraan gewerkt kan worden zijn legio, zowel geestelijk, lichamelijk, emotioneel en spiritueel. Luister naar je hart: Als je het gevoel hebt dat iets je belet om vreugdevol te leven, en als je het gevoel hebt dat wij degenen zijn die je een klein stukje in jouw eigen proces mogen begeleiden, dan ben je van harte welkom!